АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
- Правна защита и съдействие по всякакви трудовоправни отношения;

- Обжалване на дисциплинарни наказания;

- Прана защита и съдействие по повод дискриминация при упражняване правото на труд и др.;

- Процесуално представителство пред Комисията за защита от дискриминация и съда;

- Жалби срещу актове за установяване на нарушения;

- Жалби срещу наложени принудителни административни мерки (запечатване на търговски обект, глоби и др.);

- Жалби срещу електронни фишове;

- Жалби срещу наказателни постановления, издадени от различни органи (за нарушения по Закона за движенията по пътищата, Закон за министерство на вътрешните работи, Закон за здравето и др.)

За повече информация:

тел.: 0884188817
email: adv.malchev@gmail.com
FB PAGE: www.facebook.com/adv.malchev/
FB PROFILE www.facebook.com/Gi.Malchev
INSTAGRAM: adv.malchev
WEBSITE: https://advmalchev.com/contacts/