Денят на освобождението
От векове наред всички се борим за свобода. Но какво е свободата? Ако свободата е да бъдем такива каквито сме, да можем да изразим свободно себе си, мнението си, да не се боим от бъдещето, нито да се срамуваме от миналото, да се радваме на живота, да играем, да изследваме, да бъдем със свободно и чисто съзнание – като децата, които сме били някога, и които все още сме, да бъдем щастливи и да обичаме, то свободни ли сме в действителност?

Обвиняваме правителството, времето, родителите си, религията, но днес носим маски, въпреки тяхната неефективност и вреда. Спазваме мерки, които не работят и ни обричат на икономическа катастрофа. Готови сме да се ваксинираме против свободната си воля, за да получим „свобода“, въпреки че ваксината не ни осигурява имунитет, не елиминира вируса, не предотвратява смъртта, не ни гарантира, че няма да го получим, не ни пречи да го предаваме на други, не премахва необходимостта от забрани за пътуване, не премахва необходимостта от закриване на бизнесът ни, не елиминира необходимостта от блокировки, не премахва необходимостта от маскиране и т.н. Това свобода ли е и всъщност кой ни пречи да бъдем свободни? Истината е, че сами си пречим.

Не е ли свободата, която търсим, да използваме сърцето и ума си и да живеем собствения си живот, вместо живота на убежденията си? Убеждения, които не са наши, а са ни насадени посредством медиите, социалното и културното инженерство, развлекателните и образователните ни системи. Убеждения, изцяло основани на РАЗДЕЛЯНЕ и то във всяка една сфера от живота (политика, религия, здравеопазване, спорт, марки, с маски-без маски, ваксинирани-неваксинирани, Русия-Украйна и т.н.), Макар и посредством Закона за защита от дискриминацията да е забранена всяка пряка и непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна, то докато не осъзнаем, че

Следвайки така насадените ни убеждения, няма как да се освободим. Обратното - ще се освободим когато сме обединени, но първо осъзнаем, че не сме свободни, дори и да не сме във военно или друго положение. Трябва да видим проблема, за да го решим. Осъзнаването на проблема винаги е първата стъпка, защото без това нищо не може да се промени. Първата стъпка към общото освобождаване е личната свобода, а първата стъпка към личната свобода е осъзнаването.

Осъзнаването, че всички сме пропити с РАВЕНСТВО и ЕДИНСТВО – не чрез дълбоко насадените в подсъзнанието ни убеждения (несъзнателния ум), които ни свързват в РАЗДЯЛА, а по-скоро чрез същността на живота, която сме ние – СУВЕРЕННА И ИНТЕГРАЛНА.

Програмирана реалност ли е това? Каквато и да е, можем да излезем заедно от нея. След като едно 15 годишно дете успя да проникне във ВВС на САЩ, а има и още куп други подобни примери. Всемогъщият Майкрософт смята, че е невъзможно да защити своята операционна система, така че дори и привидно най-защитената и могъща система или програма може да бъде хакната. Подобно на софтуерното програмиране, всеки хакер би се съгласил, че всичко може да бъде хакнато с подходящите технологии и умения. Кои са подходящите технологии и умения? Това са нашите мисли и поведение. Като се свържем в съзнанието Аз съм, Ние сме! Когато осъзнаем АЗ – като едно. Един – аз и един – всички от нас обединени. Съм – означава, че съществува сега, в този момент. Не в историята или в паметта. Не в някакво бъдещо време или цел, а СЕГА! Смисълът е да усетим и изразим чувството на РАВЕНСТВО И ЕДИНСТВО, да сме обединени, а не да живеем в съзнанието за разделение! Подобно на поле от информация, до която всеки има достъп, Божественото съзнание може да бъде инсталирано в слоя на несъзнателния ум.

Днес могат да бъдат условно обособени 4 типа хора:

1. тези, които осъзнават ситуацията и я подкрепят активно;
2. тези, които осъзнават ситуацията, но не желаят да направят нищо по въпроса;
3. тези, които не осъзнават ситуацията и я подкрепят несъзнателно;
4. тези, които осъзнават ситуацията и активно се опитват да се справят с нея, стремейки се да разработят процес, чрез който всички останали да направят същото.

Добрата новина е, че все повече от група 3 се събуждат и започват да осъзнават и разбират, че нещата не вървят в правилна посока и са необходими коригиращи действия.

Всеки е чувал за силата на мисълта, но за да се разбере как работи е необходимо да бъде изяснено, че системата на човешкият ум е разделена на три първични функционални механизма:

1.безсъзнанието или генетичния ум (хранилището на цялото човечество);
2.подсъзнанието (хранилището на семейните кръвни линии);
3.и съзнанието (хранилището на идивидът).

Трите компонента се смесват, за да образуват това, което повечето свързват с термина „съзнание“. Системата на човешкия ум е като воал, който е застанал между човечеството и неговото исктинско Аз, изращавайки неговото Аз в това, което наричаме реалност. Това е важно, за да се разберат фундаменталните принципи на мисълта, а именно това, че мисълта се формира предимно от подсъзнателните и генетичните структури на ума. Така, докато вярваме в своята индивидуалност и уникалност, то по-скоро може да се самоопределим като копие на семейството си, родителите си и кръвните си линии. Всъщност ние представляваме човешка система на ума, но корените ни са изцяло засадени в душата на човечеството. Ето защо, дори след 10 000 поколения, ние продължаваме да работим по същите модели на разделение, алчност и самоунищожение. Изображението в огледалото се надгражда с по-добро облекло и по-сложни маски, но под изображението остават същите чувства, мисли и поведение. Социалното и културното инжинерство чрез развлекателните и образователните системи се компилират, за да ни увлекат през годините на развитие, активират програмите и подсистемите на нашата умствена система, за да се гарантира, че сме правилно подготвени да се съобразяваме с "реалната" матрица на своето време и място. Ярък пример за гореизложеното е хипнозата - начин, който да ти помогне да подминеш съзнателния ум на някой и направо да достигнеш до подсъзнанието му с цел да го програмираш.

Ганди е казал - “Бъди промяната, която искаш да видиш в този свят!” Но ключът е да дефинираме каква точно промяна искаме да видим. Въобще обмисляли ли сме някога върху определението за “себе си”? Ако погледнем в огледалото и отлепим маските, претенциите, измамите, страховете, мислите, чувствата, за повечето от нас, това, което ще остане - е душата или духът. Но ако душата или духът не съществуват отделно от съзнанието, то каква промяна бихме искали да видим? Ако бяхме осъзнали истинската си безкрайна природа и разбрали, че всичко е единство, равенство и любов? За да успеем да осъзнаем това, следва всеки от нас да се приспособи към своето съзнание, отделно от системата на човешкия ум. Това е процес, който се случва тихо, на най-неочакваните места. Все повече хора започват да провиждат това, което е кодирано в тях, системата за контрол, измама и манипулация на дълбоко ниво. Макар и все още твърде краткотрайно, започваме да виждаме нова яснота, да се възприемаме като нещо повече от система от чувства и мисли, опаковани в тяло, да се пробуждаме. Земята е част от това пробуждане, този процес, тази прозрачност, които предстоят. Природата вече е облякла това “ново облекло” и го носи гордо, не заради друго, а просто защото това е същността на земната природа, изразяваща своята нова прозрачност и разширяване по свой начин, като се има предвид същността на еволюцията.

Как можем да се подготвим за предстоящите промени, независимо къде се намираме в нашият спектър на осъзнаване? От изключителна важност е поддържането на висока вибрация - хранейки се с високовибрационна храна, дарявайки си достатъчно сън и движение, комуникирайки с енергийно зареждащи места и хора, спазвайки чистота на мислите и действията си и т.н. Всъщност дъхът е този, който може да ни свърже с истинското ни аз, нашият истински произход, суверенното интегрално състояние на съзнанието, истинското ни чисто състояние на съществуване. Дишането е начинът, по който човек се свързва с това състояние. Дишането е порталът между физическото измерение и квантовите и междуизмерните области. Става въпрос за специфичен начин на дишане, а не нормалното вегетативно дишане, наречен “квантова пауза”. Това е процес, доближаващ се до медитация за кохерентност на сърцето, който включва 4 етапа:

1 започва с вдишване през носа (като преброяваме между 3 и 6, в зависимост от индивидуалния белодробен капацитет);
2 задържаме дъхът си за същото време, за което сме го вдишали;
3 издишаме през устата за същото време, за което сме заддържали;
задържаме дъхът си за същото време, за което сме издишали.

Ключът е да се поддържа симетрия в процесът на дишане: вдишване, заддържане, издишане, задържане. Един цикъл включва всичките четири етапа, като е препоръчително да се направят поне между 3-4 цикъла поред. През целият процес е добре да сме със затворени учи, седнали в удобно положение, с изправен гръб и двата крака на земята. Необходимо е да насочим вниманието си към всички онези неща, които ще изкочат над повърхността на нашето съзнание. Тук е отличният момент да приложим 6-те сърдечни добродетели: признателност, състрадание, прошка, смирение, доблест и разбиране и да се изпълним с чувство на любов и благодарност. Вселената е така устроена, че всичко се връща обратно и трябва да бъдем сигурни, че така ще бъде. Именно така се случва пробуждането на сърцето и синхронизирането му със съзнанието. Вместо да чакаме Бог да дойде при нас, ние можем да отидем при него, като свържем сърцето и ума си, да постигнем божественото съзнание и така желаната свобода :)))

#freedom #reality #feel #express #equality #oneness #breathe #highvibrations #love

Източници:

https://www.book.store.bg/p11250/chetirite-sporazumenia-don-migel-ruis.html

https://www.youtube.com/watch?v=2WEUj4oUoKA

https://www.youtube.com/watch?v=N1fTtx_xU7M&t=4273s

https://www.facebook.com/Veggylin3/photos/a.125764292662261/241302181108471/

https://veggyline.com/blogs/blog?id=110